دانلود بازی پلی استیشن ۱ – بازی Playstation 1 – بازی ps1
دسته‌بندی نشده

خدایان ارشد – مورتال کمبت

یشه

بهشت
موجودیت

پیش از مورتال کمبت
اعضا

شیناک
ریدن (قبلا)
فوجین
آرگوس
ستریون

جانبداری

بی‌طرف
خدایان ارشد (Elder Gods) خدایان و قادران مطلقی در مجموعه مورتال کمبت هستند.
درباره Elder Gods

خدایان ارشد خدایان مطلق عالم هستند. در حالی که خدایان تنها بر یک قلمروی واحد نفوذ دارند و اغلب دارنده‌ی یک عنصر طبیعت هستند، اما خدایان ارشد در تمام قلمروی جهان قدرت دارند.

چهره‌ی مبهمی از خدایان ارشد در Mortal Kombat 4 دیده شده است. آن‌ها دارای پوستی آبی-خاکستری و یک ظاهر انسان‌نما دارند. در مورد ظاهر آن‌ها منبع دیگری در بازی MK Deception و در مود Konquest Konquest می‌گوید که آن‌ها در خالص‌ترین شکل شبیه به لوگوی اژدهای مورتال کمبت هستند. با این حال ماهیت واقعی و محدوه‌ی قدرت آن‌ها همیشه به عنوان یک راز باقی مانده است.

مطالب مرتبط

رپتایل – مورتال کمبت

PlayStationOne

شیوا – مورتال کمبت

PlayStationOne

کیرا – مورتال کمبت

PlayStationOne

نظر بگذارید